AKnet

Helder en Transparant

Verenigingsmanagement

 • Hoe organiseer ik, als bestuur, goede besluitvorming?
 • Hoe krijg ik, als bestuur, leden actief betrokken?
 • Hoe betrek ik, als bestuur, organisaties bij mijn vereniging?
 • Hoe bereik ik, als bestuur, ons verenigingsdoel?

Angelique van Dam...

Een directeur die met (vrijwillige) Bestuurders meewerkt aan het realiseren van een goede interne organisatie die de doelstelling van de vereniging dient.  

Een directeur voor (vrijwillige) Bestuurders van verenigingen die behoefte hebben aan professionele ondersteuning op organisatorisch, financieel en inhoudelijk vlak.

Een directeur met ruim 18 jaar ervaring in het adviseren van (vrijwillige) Bestuurders in het stellen van realistische doelen, het bepalen van een uitvoerbare strategie en het bouwen van de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering.

De basis van mijn werk...

... is luisteren naar alle betrokken die 'partij' zijn in het realiseren van het doel van de organisatie.

... is het leggen van heldere communicatielijnen tussen de diverse betrokken partjien binnen de vereniging en partijen buiten de verening.  

... is het inrichten van organisatorische kaders waarin op basis van heldere afspraken ten aanzien van functies, verantwoordelijkheden en taken er samengewerkt kan worden.

... is het organiseren van de juiste menskracht op basis van beschikbare en benodigde expertise.

... is het realiseren van een werkbare bestuurlijke context met daarbij passende activiteiten gebaseerd op realistische mogelijkheden van de vereniging.

... is het organiseren van continuïteit voor de langere termijn. Heldere werkwijze, verdeling van taken, het verbreden van kennis en deskundigheid is daarbij de inzet.


Expertise...

 • Verenigingsdirecteur sinds 2001
  • verantwoordelijk voor:
   • het ontwikkelen van visie, strategie en beleid (bestuurlijk advies)
   • de organisatie ontwikkeling (verenigingsontwikkeling)
   • de implementatie en realisatie
    stroomlijnen gefaseerde en stapsgewijze invoering, incl. daarbij behorende communicatielijnen
   • het ondersteunen volledige bedrijfsvoering (financieel beleid, communicatie, organisatie)
   • het opbouwen van relaties en netwerken binnen complexe en dynamische domeinen waar de vereniging zich positioneert.
   • het organiseren van samenwerking tussen de bestuurders en de relevante stakeholders