VvE-bestuursondersteuning (vanaf 2001)

Niet alleen professioneel, maar ook als eigenaar van 2 appartementen (2001 en 2017) ben ik betrokken bij Vereniging van Eigenaren.

Naast het onafhankelijk voorzitterschap voor enkele VvE's in het verleden, draag ik nu actief (als vrijwilliger) mijn steentje bij in mijn eigen VvE's.

Als Bestuurder van de ene en als adviseur van vrijwillige Bestuurders van de andere. Het betreft het vorm en inhoud geven de te nemen besluiten, particulieren eigenaren middels bijeenkomsten betrekken en informeren. Notities en besluiten voorbereiden en in overleg met de groot eigenaren afspraken gemaakt over het verbeteren van de bestuurlijke processen rondom de VvE's. I

Ons huis, ons geld
Nadat we erachter kwamen dat geen van de eigenaren bij de VvE rekening kon, zijn we wakker geworden. Nu zijn alle leden (6 appartementseigenaren) als bestuurder ingeschreven en bepalen we met elkaar jaarlijks op basis van het MJOP wat onze financiële bijdrage is en welk onderhoud we gaan uitvoeren.

Quickscan
VvE - Vereningsmanagement

Hoe staat het met uw VvE! Heeft u zicht als (vrijwillige) bestuurder of als lid op de wijze beslissingen tot stand komen. Uw eigendom is gedeeld eigendom, een gezamenlijke kijk op de wijze waarop de VvE wordt georganiseerd, is de basis van de kwaliteit van uw onroerend goed.

Met de quickscan krijgt u daar niet alleen zicht op maar direct ook inzicht in wat er verbeterd kan worden. Download het document en kijk of de VvE-verenigingsscan iets voor uw VvE is.

Veiligheid

Het kernwoord dat wij als leden omarmen is het belang van veiligheid. Na jarenlang onduidelijkheid hebben we nu met elkaar een stap in de goede richting kunnen zetten. We zijn er nog niet, maar er is een 1e stap gezet.

Een VvE is een vereniging, besturen van een VvE is een vak.

De beschikbare (vrijwillige) menskracht sluit lang niet altijd aan bij de benodigde bestuurlijke expertise en de ervaring leert dat VvE-beheer zich voornamelijk richten op de praktische ondersteuning. Het behouden van de kwaliteit van het gezamenlijke onroerend goed is een samenspel tussen vele partijen, het bestuur speelt daarin een cruciale rol. Particuliere eigenaren, Groot eigenaren, (vrijwillige) bestuur, VvE-beheer (administratieve ondersteuning), Opdrachtnemers tbv onderhoud, allemaal partijen die hun inbreng hebben op de wijze van voorbereiding van besluiten, het besluitvormingsproces en de uitvoering en de controle. Het helder hebben van de processen en het organiseren van kennis en deskundigheid om als VvE de kwaliteit van je vastgoed te borgen vraagt van de (vrijwillige) bestuurders overzicht en inzicht in de wijze waarop verenigingsprocessen werken.


Monument en Samen
Onze VvE is bijzonder omdat het een monumentaal complex is met hele specifieke eisen aan ons eigendom. Maar daar hebben we voor gekozen toen we hier gingen wonen. Dit vraagt wel met elkaar veel overleg en als er een nieuwe eigenaar komt nemen we deze direct op en geven we ze een inwerk (kennismakings)programma in hetgeen wij als leden met elkaar belangrijk vinden. Deze aanpak voorkomt dat we onnodige discussies en vragen krijgen, gewoon omdat nieuwe eigenaren niet zijn opgenomen in onze VvE. We doen het immers samen!

Een appartement kopen? Je krijgt de VvE erbij?
Wat zijn de taken van een Vereniging van Eigenaren (VvE) volgens de overheid?