en   en  

PATH - MaasstadZiekenhuis
Gezond vanaf de start

PATH

Looptijd: Februari 2019 – 30 september 2022
Doel: Perinatale mentale gezondheidsproblemen voorkomen,
Acties:
Signaleren en met succes te begeleiden
Campagne; de-stigmatiseren MHI en Voorbereid Ouderschap
Online multi-media HUB inrichten
Offline informatie en training aanbieden

Meer informatie over dit project vind je op www.mlm-mijnlevenmet.nl


en https://www.interreg2seas.eu/nl/listing-approved-project?search=path&axis=All&p_axis=All&states=455 en

Interreg2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om projecten te ondersteunen voor de periode van 2014-2020.