Stichting OSANI (tot 2014)

Van Stichting OSANI naar MLM – Mijn Leven Met... Wie?

‘Wie is er voor mijn kind als ik er niet meer ben?’, vroegen ouders met kinderen met een beperking zich af tijdens een discussie bijeenkomst in 2002. Ze vormden een werkgroep om samen na te denken over mogelijke oplossingen.

In 2003 kwamen Vicky Cammack en Al Atmansky, de oprichters van PLAN Canada, naar Nederland. Ze vertelden over PLAN en over hoe ouders in Canada de handen ineen hadden geslagen om een goede toekomst te waarborgen voor hun kinderen met een beperking; ook als zij er niet meer voor hen zouden zijn. De toehoorders waren enthousiast. Zoiets moest er ook in Nederland komen! In 2004 werd Stichting OSANI opgericht om het PLAN-concept ook voor de Nederlandse situatie geschikt te maken.

In 2014 droeg de stichting haar werk over aan Angelique van Dam. Zij heeft al haar ervaring en kennis gebruikt om het gedachtegoed om te zetten in een praktisch aanbod, dat niet alleen bruikbaar is voor ouders van kinderen die van zorg afhankelijk zijn, maar ook voor hun broers, zussen, kinderen, andere familieleden, partners of wettelijke vertegenwoordigers. Degene om wie het draait – de mens die zorg behoeft – noemen we daarom: SAM. Dat is een jongens- en een meisjes- naam en tevens de afkorting van: Samen is Alles Mogelijk.

In 2015 werd Mijn Leven Met (MLM) als nieuwe naam gekozen voor het werk dat jaren- lang binnen Stichting OSANI werd gedaan.

* SAM: Samen Alles Mogelijk, de afkorting die staat voor degene die aan jouw zorg of verantwoordelijkheid is toevertrouwd.