Osteoporose Vereniging (vanaf 2009)

Van bijna opgeheven, naar een vereniging die meetelt als een volwaardig gesprekspartner voor het veld. Osteoporose, Osteopenie en fracturen een aandoening die ruim 900.000 mensen in Nederland treft. De Osteoporose Vereniging is een vereniging die bestaat uit een vrijwillig bestuur, een groep vrijwilligers en bijna 900 leden. Dit staat in schril contrast met de omvang van de uitdaging die de vereniging heeft. Na vele jaren staat er een vereniging die klaar is voor de toekomst. De 3 peilers kunnen stap voor stap (afhankelijk van beschikbare menskracht en financiële middelen) worden uitgebouwd. Uitdagingen: passende zorg- en ondersteuning(zinnige zorg/zorgstandaard); vergroten landelijke awareness voor sterke botten (preventie); (betaald) ondersteuningsprogramma voor mensen met botgezondheidsvragen.

  • Doorstart realiseren vereniging door opstellen visie, missie, beleidsbepaling en implementeren uitvoeringsplan 2009 – 2018.
  • ontwikkelen relevante samenwerking met 13 beroepsverenigingen, Zorgprofessionals, Zorgverzekeraars, overige stakeholders met als doel/inzet ontwikkelen landelijke aanpak Osteoporose.
  • Initiëren en Ontwikkelen ondersteunings-programma Bot in Balans (gebaseerd op MLM- Mijn Leven Met…)
  • lobby en belangenbehartiging t.b.v. programma Zinnige Zorg Osteoporose (start november 2018)
  • lobby en belangenbehartiging t.b.v nieuwe richtlijn (start januari 2019)
  • initiëren en realiseren Platform Sterke Botten
  • medeauteur: Broze Botten Breken.
  • Bedrijfsvoering – fondsenwerving

MLM - Mijn Leven Met....

Wie betrek jij bij je leven?... Een ogenschijnlijk makkelijke vraag, maar met een minder gemakkelijk antwoord.
Voor iedere situatie die je in het leven heb je anderen nodig. De kunst van leven is samen zijn met anderen.

Kijk op www.mlm-mijnlevenmet.nl