MSVN (2001 tot 2008)

De Multiple Sclerose Vereniging Nederland was in mijn tijd een landelijke patientenvereniging met 11.000 leden, een vrijwillig bestuur, 450 vrijwilligers en een klein landelijk bureau. De vereniging stond voor een grote uitdaging nl. de verenigingstructuur met zelfstandige opererende afdelingen leidde bestuurlijk tot impasses op inhoudelijk, organisatorisch en financieel gebied. De onvrede tussen vrijwilligers die actief waren binnen de afdelingen en het bestuur was groot. Daarnaast ging de subsidiekraan van oa. het Prinses Beatrix Fonds steeds meer dicht. Een grote hervorming van de vereniging was nodig om met alle vrijwilligers en betrokken organisaties het werk van de MSVN te continueren. Het complete pakket van taken is in deze periode ter hand genomen. De MSVN draagt in vele facetten van de organisatie nog steeds mijn handtekening.

Als directeur;

  • Verantwoordelijk voor de herinrichting vereniging, realiseren van financieel gezonde bedrijfsvoering
  • Verantwoordelijk voor het omzetten van decentrale verenigingsstructuur naar 1 landelijke vereniging met 21 regionale werkgroepen.
  • Verantwoordelijk voor ondersteuningsstructuur regionale werkgroepen (vrijwilligers ondersteuning) en landelijk bureau