Haags Broodfonds (2012 tot 2016)

Initiatiefneemster, oprichtster en voorzitter van het Haagsbroodfonds. Van het allereerste belletje tot de allerlaatste vergadering en alles wat er tussen inzit. Het oprichten en besturen van een vereniging vraagt naast een aantal officiële handelingen vooral heel veel communiceren met de leden om zo samen te komen tot een verenigingscultuur die past bij de leden. Het gaat niet vanzelf; het komen tot afspraken met elkaar vraagt om veel luisteren, geduld, samenvatten, herformuleren, toetsen en daar waar nodig bijstellen. Als afspraken er zijn dan vraagt het om uitvoering. In een nieuwe vereniging, met 35 nieuwe leden is dit een mooi en uitdagend proces.

In 2016 het voorzitterschap overgedragen aan Anne Wibaut.

Tot op heden is het Haags Broodfonds een actieve vereniging van ruim 35 ZZP-ers/Zelfstandig Ondernemers die in tijden van Arbeidsongeschiktheid elkaar steunen. Maandelijks leggen de leden een bedrag opzij om zo in tijden van arbeidsongeschiktheid elkaar te kunnen steunen.

Een prachtig alternatief voor de vele ZZP-ers die niet of onderverzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid.