Patiëntenverenigingen

- verenigingsmanagement
- bestuursondersteuning

Sinds 2011 actief als bestuursondersteuner/directeur voor (patiënten)verenigingen. De uitdagingen van deze verenigingen en hun besturen zijn groot en worden vaak onderschat. Met beperkte vaak vrijwillige menskracht en jaarlijkse wisselende en minimale budgetten vertegenwoordigen deze verenigingen de collectieve stem van de patient in diverse gremia. Het informeren van leden, (zorg)professionals, overheden, zorgverzekeraars vraagt om kennis, doorzettingsvermogen. Hoe zet je je agenda, vanuit welk perspectief neem je een positie in en heb je de lange adem om met en voor jouw achterban het verschil te maken.

Ik vind het een uitdaging om met een vereniging te kijken hoe je met elkaar een agenda kan maken die het verschil kan maken. Draagkracht en draaglast van de mensen in de organisatie zijn daarbij het uitgangspunt. Immers de mensen die hun tijd, kennis en kunde inbrengen bepalen in grote mate wat je met elkaar kunt bereiken. Niets is onmogelijk, alleen soms zijn er vele stappen nodig om door te dringen en blijvend het verschil te maken.

Daar maak ik graag mijn werk van!